Anks @Pilot Bootcamp 7

Już rozumiem coraz mniej i robię sobie coraz większe zaległości 🙁

Udało mi się raptem dodać dodatkową kolumnę do bazy danych do trzymania ceny place renta, obliczanej na podstawie czasu place renta i cen za godzinę/dzień, do tego testy i jeszcze zamykanie otwartych place rentów, kiedy usuwa się parking.

Written By anks

Leave a Reply